Jak pomáhat


Možná jste maminkou nedonošeného kulíška... možná rodičem, který shání radu a pomoc... možná jste "jen" dobrý člověk, který si neprošel přetěžkou zkušeností příliš brzkého příchodu miminka na náš svět, ale přesto cítíte potřebu pomáhat ...
videospot k projektu

 
Projekt Mámy pro mámy  je založen na podpoře dobrovolníků. Zde jsou formy možné spolupráce. Určitě napište, Vaše pomoc je pro nás nesmírně důležitá.

VYRÁBĚT MALÉ DÁREČKY, PONOŽTIČKY a další - poselství s osobním vzkazem podpory pro maminky a miminka po předčasném porodu. Maminky jsou často bez možnosti pomazlit se se svým miminkem několik týdnů i měsíců. Jsou to pro ně nesmírně stresující chvíle, kdy miminko bojuje o své místo na slunci a ony jsou plné beznaděje a bolesti. Proto mnoho dobrovolníků vyrábí drobné dárečky (  jsou to maminky se stejnou zkušeností, babičky, děti ze škol a školek, kdokoliv ochotný pomáhat a potěšit). Na dárky připevní krátký povzbuzující vzkaz ( třeba i s kontaktem na sebe - maminky Vám rády napíší o svém miminku a o tom, co pro ně váš dárek znamenal). Tyto dárečky potom můžete poslat na některou z koordinátorek anebo koordinátorku e-mailem zkontaktovat a domluvit se na předání. Tyto maminky-koordinátorky dárečky potom rozdávají v jednotlivých nemocnicích, které pečují o předčasně narozená miminka.
Ponožtičky a další oblečky můžete vyrábět a věnovat buď : celému nemocničnímu oddělení anebo věnovat jako dárečeky-poselství a dostanou se do rukou jednotlivým maminkám a miminkům. Záleží na vás, pro jakou formu pomoci se rozhodnete. 
Ukázky dárečků najdete na blogu zde:
Ukázky a návody na ponožtičky a jiné oblečky na miminka v inkubátorech najdete zde:
Vzor visačky pro napsání vzkazu najdete zde:
Děkujeme za všechny miminka a jejich maminky, kterým dáváte pocítit, že nejsou na své trápení samy !
PODÍLET SE NA TVORBĚ PROJEKTU - jako
  • fundraiser
  • překladatel z angličtiny, francouzštiny či jiného jazyka
  • PR, člověk propagující projekt v médiích, na internetu ...
  • grafik 
máte zkušenosti, které projekt rozvinou a posílí. Nabídněte a navrhněte své nápady, díky nim bude pomoc účinnější a rozsáhlejší


POSTARAT SE O PŘEDÁVÁNÍ DÁRKŮ VE SVÉ NEMOCNICI -v domluveném mateřském centru ve svém městě vyzvednete jednou za tři měsíce dárečky a předáte je na oddělení ve své nemocnici
PODĚLIT SE O PŘÍBĚH vašeho předčasného porodu. Příběhy jsou plné povzbuzení a naděje, které nám předáváte vy, kteří jste si již ušli kus těžké cesty od narození vašeho děťátka. Z příběhů vzniká brožurka, kterou předáváme do nemocnic na oddělení s nejmenšími miminky.Vaši cestu od předčasného narození pošlete na adresu maminky, která má tvorbu brožurky na starosti vykoukalova.lenka@seznam.cz
PODPOROVAT PSYCHICKY NOVÉ RODIČE- můžete se stát laickou poradkyní. Maminky, které už mají své kulíšky odrostlejší, a chtějí novým rodičům po telefonu či elektronicky dodávat naději, pochopení a podporu v jejich těžkých začátcích s nedonošeným miminkem, jsou proškoleny v oblasti kojení, vývoje a psychiky rodičů.
PODPOŘIT FINANČNĚ - pokud byste novým rodičům rádi pomohli prostřednictvím zaslaných prostředků na rozvoj projektu, číslo účtu u GE Money Bank je: 162 437 379/0600 , v.s. 7777. Vaše prostředky budou použity na nákup materiálu pro výrobu ponožtiček, čepiček a dalších pomůcek pro miminka v inkubátorech a na tisk dalších knížek s příběhy nedonošených miminek a jejich rodičů.
Pokud byste chtěli podpořit činnost našeho sdružení, tisk informačních brožurek o předčasném porodu a vznik nových či dotisk osvědčených brožurek, použijte v.s. 2222.


Každým rokem se u nás narodí předčasně osm tisíc miminek, jejichž první dny provází mnoho nejistoty a strachu. Malý človíček zůstává po několik prvních týdnů i měsíců svého života v inkubátoru, kde o něj pečují lékaři a jeho maminka zažívá těžké chvíle plné obav o život děťátka, osamocení, bezmoci, sebeobviňování, prázdné náruče.. Za všechny nové rodiny s předčasně narozenými miminky předem děkujeme Vaší  ochotě pomáhat!