10. prosince 2017

Purpurové předávání ve VFN U Apolináře - 16.11.2017

V listopadu "17.11." slavíme Světový den předčasně narozených dětí i u nás v České republice.
Při té příležitosti se v listopadu konalo několik akcí, které spojuje téma předčasně narozených dětí a purpurová barva.
V ČR se ročně narodí kolem 9000 dětí předčasně. Mnoho budov se rozsvítilo purpurovou barvou.


Nedoklubko ve spolupráci s Českou neonatologickou společností (ČNeoS) vyhlašuje cenu Purpurové srdce. 

Toto ocenění je určeno osobám, které se významným způsobem podílejí na péči o předčasně narozené děti a bylo předáno u příležitosti oslav 10.11. na Žofíně v Praze.
Cena Purpurové srdce
Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za "zranění" v boji. Původně se udělovalo vojákům, v posledních letech myšlenku přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Purpurová srdce nedonošených dětí jsou ručně vyráběná z českého skla a mincovního stříbra. Jsou silná, jako všechny nedonošené děti, nikoliv však tak silná, aby vydržela drtivý úder.

Purpurová barva je barva královská; barva králů a královen i všech nedonošených dětí. Tvar všech srdcí je stejný, ale barevné linie na každém z nich jsou jiné, tak jako je jiný zápas každé rodiny nedonošeného dítěte. Stříbrná slza je poctou těm předčasně narozeným dětem, které jsme ztratili; symbolizuje slzy prolité všemi rodinami nedonošených dětí v časech zkoušky.

Nedonošené děti patří mezi nejohroženější
Nejen rodiče nedonošených dětí, ale i širší veřejnost by se měla o náročnosti a složitosti péče i zdravotních rizicích novorozenců dozvědět co nejvíce. Šance předčasně narozených dětí přežít a uchovat si zdraví rostou, když je dobrá spolupráce neonatologa, pediatra a informovaných rodičů. Nedonošené děti jsou vystaveny mnohým rizikům, nyní na podzim např. nemocem dýchacích cest. Děti se totiž rodí s nedostatečně vyvinutými plícemi a nedokonalým imunitním systémem.

U Apolináře jsme rodičům předaly 40 balíčků, balíček obsahoval - purpurovou chobotničku od Martiny Hofmanové, leták Nedoklubka a purpurové srdíčko od tvořilek, purpurové mýdlo od Drahomíry Vágnerové. Na oddělení jsme přinesly nové kalendáře pro rok 2018 "S láskou", 50ks nového čísla časopisu Nejste v tom sami. 

Děkujeme všem dobrým duším, tvořilkám, že pomáháte s námi, že v tom rodiče a miminka NEJSOU SAMI!

Andrea Dohnalová + Markéta Řehořová / NEDOKLUBKO z.s.
Anika (26tt, 720g) + Míša (28tt, 660g) + Ríša (29tt, 860g)
Žádné komentáře:

Okomentovat