1. února 2012

Uvolněný a milý Pohádkový happening pro miminka do dlaně

Průběh happeningu jsem si představovala různě, ale mírou pohody a spoustou pozitivní energie, kterou jsem zde dárkem dostala, jsem byla nakonec stejně překvapena. Překrásné prostory Galerie Lapidárium poskytly pro happening nádherná a útulná zákoutí natolik dobře, že tu byl prostor pro hru i čtení či volný pohyb příjemně rozdělený, a přesto všichni mohli sdílet právě probíhající program a díky skvělé akustice slyšet, co předčítající či úžasná moderátorka happeningu Šárka Smíšková říkají.
Program happeningu byl opravdu pestrý a skvěle se vzájemně doplňoval. V jednu chvíli byly předčítány Pohádky pro kulíšky a za chvilku už nás unášela daleko od současného hektického světa skvělá hra na didgeridoo Josefa Šponiara, která byla opravdu povznášející. Uvolněnou atmosféru doplňovaly také přítomné děti, které zde po prostoru mohly volně pobíhat nebo využít jednu z mnoha připravených zábavných disciplín, ať už šlo o kreslení, vymalovávání omalovánek, vystřihování, malování na obličej nebo hru na různé hudební nástroje. Nutno dodat, že mimo ty dětské, si zde děti mohly vyzkoušet rovněž již zmiňovanou hru na didgeridoo, což byl pro ně opravdu výjimečný zážitek.
Šárka Smíšková upoutala pozornost k předčasně narozeným dětem také tím, že předala Nedoklubku více než dokonalé, z hlíny vyrobené miminko do dlaně, které by mělo být do budoucna zdrojem pro zajištění chodu jednotlivých projektů Nedoklubko os. Děkujeme!
Děti i ostatní účastníky happeningu pobavila také energická a zábavná Terezie Palková, jejíž písničky byly zvučné a hudbou i textem povzbuzující a dobrou náladu přinášející.
Fascinující čtení Cukrářské pohádky hercem Michalem Gulyášem jen podtrhlo úžasnou atmosféru obou pohádkových dní a završilo čtení všemi významnými osobnostmi, které tuto úlohu přijaly s chutí a nadšením, za což jim nesmírně děkujeme. Pobavili nás ale také manželé Fitznerovi, kteří nám zahráli a zazpívali několik krásných písní na závěr.
Náš veliký dík patří především Edith Holé, která celý happening zorganizovala. Dále bychom pak rádi poděkovali všem, kteří se na celém programu podíleli, jmenovitě: Nakladatelství FRAGMENT za krásné dárečky ve formě knížek a puzzle pro děti, ŠárceSmíškové – byla opravdu úžasnou moderátorkou obou večerů!, Michalu Gulyášovi za skvělý a bezkonkurenční přednes Cukrářské pohádky, Josefu Šponiarovi za překrásnou hru na didgeridoo, Terezii Palkové za povzbuzující písně, Idě Novotné za bezkonkurenční animace  k Pohádkám pro kulíšky, Hance Zemanové s Emminkou, Míše Lískovcové, Kateřině Šturmové, Pohádkám pro společné čtení, Daniele Krolupperové, Renatě Štulcové, Aleně Vorlíčkové, Magdě Štajnerové, Jitce Zajíčkové  za krásný a upřímný přednes při čtení pohádek a neméně pak Galerii Lapidárium za poskytnutí překrásného prostoru
Kolektiv Nedoklubko o.s. 


Žádné komentáře:

Okomentovat