25. února 2010

Nemocnice v Ústí nad Labem se jako další připojila k projektu

Do Ústí bylo Nedoklubko pozváno hlavní sestrou nemocnice paní Markétou Svobodovou, která nám v úvodu setkání představila organizační strukturu nemocnice a cestu jejího personálu k vybudování perinatologického centra s neonatologickou JIP.
Na schůzku byly přizvány i koordinátorka dobrovolnického sdružení DOBRO-DRUH, působícího v nemocnicích Ústeckého kraje, paní Andrea Sahulová, která se ochotně zhostila závazku distribuce dárečků na oddělení za maminkami, a stala se oblastní koordinátorkou projektu MÁMY pro MÁMY, a klinická psycholožka ženského oddělení, PHDr. T.Horká.
  První naše kroky, společně s paní psycholožkou,  vedly za maminkami na roomingové pokoje. V Ústí je patrné, že jedním z nejpalčivějších problémů, který oddělení trápí, je nedostatek prostor.
 Celou návštěvu nás provázela velmi milá atmosféra, ač v takto vypjatých, nemocničních prostorách, všude nás vítaly duše "zapálené" pro své poslání a nakloněné k jakékoliv nové aktivitě, která by mohla být nápomocná miminkům a maminkám v jejich tíživé psychické situaci.
A nyní nejdůležitější cíl naší cesty : na pokoje nás zavedla energická vrchní sestřička JIP, paní Horká. Našly jsem tady maminky, chovající po krmení svoje miminka , předaly jsme každé dáreček a potěšily se pohledem na jejich malé Kulíšky. (Setkávání s maminkami po předčasném porodu je stále silné a hodně dojímá....jsme šťastné, že můžeme, především díky vám, předat všem trošku radosti a podpory !!!).
  Chtěla bych ještě jednou poděkovat za  milé přijetí celému personálu, byla to pro nás inspirující návštěva, ze které budeme dlouho čerpat energii a nápady. Návštěva na dětské JIP a pokojích, kde nás maminky vřele přijaly,  nás ujistily, že projekt má pro maminky význam a jsme opět silněji přesvědčeni, že je stále dostatek dobrých lidí, ochotných pomáhat!

Děkujeme vám všem, dodáváte nám síly k další práci!

Žádné komentáře:

Okomentovat